GRAFIČKI DIZAJN

PAKET GRAVITACIJA

od 200 €

 • Paket sadrži:
 • - dizajn 2 primjera logotipa
 • - do 2 besplatne revizije logotipa
 • - apliciranje primjera (mockupi)
 • - logotip je u vektorskom formatu
 • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • •
 • • • • • • • • • • •
 • • • • • •
 • • • • • • • • • •
 • *Cijena paketa je fleksibilna
PAKET SVEMIR

od 370 €

 • Paket sadrži:
 • - dizajn 4 primjera logotipa
 • - do 4 besplatne revizije logotipa
 • - dizajn vizitke, memo, koverte
 • - dizajn mape A4 i info table
 • - apliciranje primjera (mockupi)
 • - prezentacija fontova i color schema
 • - logotip je u vektorskom formatu
 • - uračunata priprema za tisak
 • • • • • • • • • • •
 • • • • • •
 • *Cijena paketa je fleksibilna

GRAFIČKI DIZAJN

VIZITKE, PROMO LETCI, FLYERI

od 60 €

 • Paket sadrži:
 • - dizajn 2 primjera odabrane stavke
 • - do 2 besplatne revizije po stavci
 • - apliciranje primjera (mockupi)
 • - uračunata priprema za tisak
 • • • • • • • • • • •
 • • • • • •
 • *Cijena paketa je fleksibilna
AMBALAŽA / OSTALO

PO DOGOVORU

 • Paket sadrži:
 • - dizajn ambalaže po štanci
 • - do 2 besplatne revizije ambalaže
 • - apliciranje ambalaže (mockupi)
 • - uračunata priprema za tisak
 • • • • • • • • • • •
 • • • • • •
 • *Cijena paketa je fleksibilna

PROJEKTI